Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw herroeping uit het contract. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht:

Voorbeeldformulier voor herroeping

- aan Lomadox GmbH, Breite Straße 25, 32257 Bünde, faxnummer: 05223-48530-99, e-mailadres: [email protected]:

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

- Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.


Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle tot nu toe gedane betalingen terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere standaard leveringsmethode dan de goedkoopste aangeboden)
U moet de door ons geleverde goederen onmiddellijk, maar uiterlijk 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, retourneren. Indien u slechts een deel van uw bestelling retourneert,
Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. Wij mogen wachten met het terugbetalen van de goederen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Indien u de goederen op eigen initiatief wenst te retourneren, zijn de directe kosten van het retourneren voor uw rekening. Ons retouradres Lomadox GmbH, Breite Strasse 25, 32257 Bünde, Duitsland U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen die het gevolg is van gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren de goederen.

Aanmelden voor geregistreerde klanten
Wachtwoord vergeten
Nieuw hier? Nu registreren